O spoločnostiInternetServis PCPodporaKontakty
PROCOMP V.Krtíš
Identifikačné údaje
Kontakty
Identifikačné údaje

PROCOMP s.r.o.


Adresa sídla spoločnosti:   990 01 Dolná Strehová 103
Adresa prevádzka spoločnosti:    Banícka 51, 990 01 Veľký Krtíš

IČO: 45609101
IČ DPH: SK2023068036

Bankové spojenie:
VÚB banka, a.s.
č.ú.: 2775898353/0200
IBAN: SK79 0200 0000 0027 7589 8353

Údaje z obchodného registra:
Oddiel: Sro
Vložka číslo: 18568/S
O spoločnosti|Internet|Servis PC|Podpora|Kontakty