PROCOMP s.r.o.

obchod@procomp.sk

KNAUS 500EU
Ponúkame na prenájom obytný príves  KNAUS 500EU - 50€ / deň
+ 421 917 914 593

Internet service provider

Banicka 51, 990 01 Veľký Krtíš, +421 917 914 593, +421 940 609 698

Spoločnosť pod značkou PROCOMP začala svoju činnosť v roku 2000. V roku 2010 sme sa pretransformovali
na PROCOMP s.r.o. Našou činnosťou je poskytovanie komplexných služieb v oblasti výpočtovej techniky
t.j. predaj hardware a software, servis PC, návrh a výstavba LAN. Prevádzkujeme bezdrôtovú dátovú sieť
v okrese Veľký Krtíš, prostredníctvom ktorej poskytujeme prístup do Internetu a ďalšie internetové služby.

Bytoví zákazníci

  • 16,60€ s DPH
    bytový zakaznici - zdielana linka


Firemní zákazníci

  • 30,00€ bez DPH
    nezdielaná linka


Ďalšie služby

  • Verejné IP adresy

  • Webhosting

  • IPTV

Identifikačné údaje

Adresa sídla spoločnosti: 990 01 Dolná Strehová 103
Adresa prevádzky spoločnosti: Banícka 51, 990 01 Veľký Krtíš

IČO: 45609101
IČ DPH: SK2023068036

Bankové spojenie:
VÚB banka, a.s.
č.ú.: 2775898353/0200
IBAN: SK79 0200 0000 0027 7589 8353

Údaje z obchodného registra:
Oddiel: Sro
Vložka číslo: 18568/S